• Kampania społeczna Włącz się!

    Kampania społeczna „Włącz się!

    Propagujemy zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

    Szczegóły… Włącz się!

Odbiorcy kampanii społecznej Włącz się!

Odbiorcami kampanii społecznej „Włącz się!” są przedsiębiorcy aktywnie poszukujący pracowników, jednostki samorządu terytorialnego mające realny wpływ na lokalną przedsiębiorczość, fundacje i stowarzyszenia operujące na co dzień w obszarze związanym z osobami niepełnosprawnymi a także te, których cele związane są z aktywizacją zawodową oraz szeroko pojętym, otwartym rynkiem pracy.

Oczywiście w gronie odbiorców nie może zabraknąć głównych beneficjentów i zainteresowanych kampanią, czyli osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Cel społeczny kampanii Włącz się!

Celem społecznym kampanii Włącz się! jest uświadomienie odbiorcom, że osoby niepełnosprawne także mają pełne prawo do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy, a co za tym idzie wszelkie przejawy dyskryminacji są niezgodne z szeroko pojętą normą społeczną, moralną oraz prawną.

Ponadto celem kampanii jest informowanie o prawach osób niepełnosprawnych zawartych w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych z 1997 roku i przeciwdziałanie handicapizmowi.

Kontakt z Fundacją OnOff

Włącz się! i dołącz do
grona tych, którzy zmieniają i inspirują!

Ty z nami a my dzięki Tobie dotrzemy do większego grona odbiorców i wspólnie rozwiążemy więcej problemów związanych z dostępem do otwartego rynku pracy oraz przejawów dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych.

Włącz się i wesprzyj kampanię! Rozwiązujemy problemy i inspirujemy. Wspieram kampanię >
Fundacja On Off

Fundacja On/Off – Organizator i realizator kampanii społecznej Włącz się!